Restaurant Samaranch Park

Benvinguts al nostre web / Bienvenidos a nuestra web

 "Samaranch Park" és un restaurant familiar situat a la part noble de la fàbrica tèxtil de principis del segle passat, de la qual agafa el seu nom, restaurada i acondicionada l'any 1988. L'edifici és una torre modernista coronada per quatre rellotges.

 A més a més del restaurant a la carta, Samaranch Park ofereix tot tipus de serveis com banquets, convencions, noces, reunions familiars o de empreses i qualsevol altre esdevenimvent relacionat amb la restauració i la gastronomia.  


***


 "Samaranch Park" es un restaurante familiar situado en la parte noble de la fábrica textil de principios del siglo pasado, de la que coge su nombre, restaurada y acondiconada en el año 1988. El edificio es una torre modernista coronada por cuatro relojes.
 Además del restaurante a la carta, Samaranch Park ofrece todo tipo de servicios como banquetes, convenciones, bodas, reuniones familiares o de empresas y cualquier otro evento relacionado con la restauración y la gastronomía.


prev next